Субота, 04.07.2020, 18:20
Вітаю Вас Гість | RSS

ЧУТІВСЬКЕ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ №55

Меню сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входу

Методична робота

Якщо ви хочете, щоб педагогічна праця приносила вчителю радість,

щоб повсякденне проведення уроків не перетворилося в нудну, одноманітну

повинність, ведіть кожного вчителя на щасливу стежину творчості

В.О.Сухомлинський

Концепція методичної роботи

 Методична робота  здійснюється згідно з Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про загальну середню освіту», з Положенням про методичну роботу в професійно-технічному навчальному закладі, Статутом навчального закладу, іншими нормативно-правовими актами в галузі освіти.

Методична робота — це система аналітичної, організаційної, діагностичної, пошукової дослідницької, науково-практичної, інформаційної діяльності з метою удосконалення професійної компетентності педагогічних працівників та підвищення ефективності навчально-виховного процесу.

Основні принципи методичної роботи:

 — демократизація та гуманізація навчального процесу;

— цільовий підхід до організації методичної роботи відповідно до програмних цілей професійно-технічного закладу та напрямів його діяльності;

— організація роботи з педагогічними кадрами на основі урахування їх потреб та реального рівня професійної компетентності;

— системність та систематичність;

— науковість;

— оперативність та мобільність;

— прогностичність та випереджувальний характер;

— оптимальне поєднання індивідуальних і колективних форм;

— пріоритет знань та моральних цінностей.

Мета і основні принципи завдання методичної роботи

 Метою методичної роботи є:

• оновлення змісту освіти;

• інформаційне та методичне забезпечення навчально – виховного процесу;

 • впровадження нових технологій, форм і методів професійної підготовки учнів;

 • вивчення та розповсюдження передового педагогічного та виробничого досвіду.

Основними завданнями методичної роботи є:

— організаційно-методичне забезпечення програм розвитку ;

 — удосконалення змісту, форм і методів навчання та виховання учнівської молоді, забезпечення єдності, органічного взаємозв’язку загальноосвітньої та професійної підготовки учнів і слухачів на основі принципів гнучкості, наступності, прогностичності, ступеневого характеру професійно-технічної освіти;

 — розвиток педагогічної та професійної майстерності педагогічних працівників, їх загальної культури, створення мотивації і умов для про-фесійного вдосконалення;

 — інформаційне забезпечення педагогічних працівників з проблем освіти, педагогіки, психології, інформування про досягнення науки і техніки, передового педагогічного та виробничого досвіду;

 — організаційно-методична допомога у розвитку педагогічної творчості, експериментально-дослідницькій роботі, впровадженні результатів наукових досліджень, передового досвіду, педагогічних технологій ;

 — створення комплексного мелодичного забезпечення предметів і професій, розробка та видання навчальних, методичних посібників, рекомендацій, наочних засобів навчання;

 — забезпечення інтеграції навчального процесу, науки і практики;

 — підготовка до атестації педагогічних працівників.

Методична робота організовується і проводиться відповідно моделі системи та схеми структури.

Структура методичної роботи складається із взаємопов’язаних та взаємодіючих елементів, які відповідають цілям і завданням, що стоять перед професійно – технічним навчальним закладом та втілюється у різних формах, методах і засобах.

В училищі здійснюється колективна та індивідуальна методична робота.

Основною у виборі форм методичної роботи є різні методи діагностичного вивчення рівня професійної компетентності педагогічних працівників.

Колективні форми методичної роботи використовуються з метою вироблення єдиного підходу до вирішення певних проблем, обговорення актуальних питань організації навчально-виховного процесу, аналізу результатів колективної діяльності, вивчення і поширення кращого педагогічного досвіду, науково–технічної та педагогічної інформації.

Колективними формами методичної роботи: педагогічна рада, методичні комісії, інструктивно – методичні наради, теоретичні та практичні семінари, школи професійної майстерності, передового досвіду, засідання динамічної групи.

 

 

 
9 січня 2013 року в  Чутівському професійно – технічному училищі №55 відбулися педагогічні читання.

Мета:

Удосконалення науково-методичного рівня підготовки педагогів, стимулювання творчої ініціативи, пошуку та підтримки творчих педагогів, сприяння запровадженню їхніх розробок до освітнього процесу, вивчення та впровадження в практику перспективного педагогічного досвіду.

Тема:

«Теорія і практика особистісно - орієнтованого навчання в системі педагогічних інновацій».

Епіграф педагогічного читання:

Учитель повинен свідомо йти в ногу з сучасністю,
пройматися й надихатися силами,
які пробудилися в ній.
А. Дістервег

 

Методист, викладачі і майстри виробничого навчання оформили доповіді, що відповідають темі читань. Кожен педагогічний працівник показав творчий підхід до розкриття теми. Доповіді спочатку розглянулися на методичних об'єднаннях. Готували виступи досвідчені викладачі та майстри виробничого навчання.

Також оформлені були виставки літератури та творчих доробок педагогічних кадрів.

Кожен викладач та майстер в\н замислюється над проблемою: яким має бути сучасне аудиторне заняття, як організувати і провести його, щоб отримати максимальну віддачу? Тим часом ще наприкінці 50-х років академік О. Несмєянов висловив думку, яка й дотепер залишається надзвичайно актуальною: «Мені здається, що загальним недоліком нашої загальної й вищої освіти є прагнення дати учневі якомога більший обсяг знань без належної турботи про якість цих знань. Тим часам обсяг цих знань має нульову цінність. Головне значення і в житті, і в науці має вміння застосовувати свої знання. Ми ж переважно дбаємо про обсяг знань, а не про вміння їх застосовувати. Будь-яку освіту слід розглядати не як певний науко-накопичувач, що дає змогу збирати знання, а як тренування мозку».

У Національній доктрині розвитку освіти України у XXI ст. читаємо, що пріоритетним напрямом у розвитку освіти є підготовка людей високої освіченості, кваліфікованих спеціалістів, здатних до творчої праці, професійного розвитку, освоєння і впровадження наукоємних та інформаційних технологій. У зв'язку із зміною соціальних вимог відбувається переосмислення ролі викладача та майстра в/н в процесі модернізації системи освіти, підвищуються вимоги до нього.

Перехід до нових стандартів об'єктивно зумовлює переведення освітнього процесу на технологічний рівень. При цьому можна і слід використовувати особистісно зорієнтовані інноваційні педагогічні технології. Ефективність їх використання значною мірою залежить від того, як реалізується творчий потенціал особистості учня. Тому мають змінитися пріоритети в діяльності викладача та майстра в/н. Від пояснювально-ілюстративного методу трансляції готового навчального змісту, від просвітительства учнів учитель мусить перейти до нових особистісно зорієнтованих методів, у яких посилено творчо-діяльнісний компонент. Це зумовлює появу освітніх інновацій, покликаних істотно змінити освітній процес.
 

 


 


Звіт

Чутівського професійно – технічного училища№55 про проведення методичного тижня.

 

У рамках реалізації єдиної методичної проблеми НМЦ ПТО  « Удоско-налення фахової компетентності педагогічних працівників ПТНЗ області як головна умова підвищення якості знань учнів» в навчальному закладі з 11 по 15 листопада був проведений методичний тиждень.

 Програмою тижня було передбачено ряд заходів, які сприяють підвищенню фахової майстерності педагогічних працівників. На початку тижня методистом та бібліотекарем була проведено  виставка методично літератури з фахової компетентності педагогічних працівників. Методист училища продемонструвала фільм « Акме педагогічної компетентності»

 12.11.13 проведено педагогічні читання на тему: «Самоосвіта… Потрібно чи не потрібно?.. Повинен чи не повинен?»  Засідання відкрила методист Профатило Г.Г. презентацією « Роль самоосвіти в підвищенні компетентності педагога». Вона наголосила, що «Самоосвіта – це безперервний процес

саморозвитку та самовдосконалення педагогів». Галина Григорівна визначила рівні професійної компетентності, внутрішню структуру компетентності, сходинки до компетентності.

Викладач Профатило А.В. наголосив на слова К.Ушинського: «Вчитель живе доти, поки вчиться, як тільки він перестає вчитись, в ньому помирає вчитель». Потім за допомогою презентації розкрив навіщо педагогу самоосвіта.

Далі виступила викладач Шукевич Н.М., яка наголосила на мотивох, які спонукають її до самоосвіти і продемонструвала презентацію «Самоосвіта  -безперервний  процес саморозвитку  та самовдосконалення педагогів».

   Викладач Гезей Н.М. сказала словами В.Сухомлинського, що учитель готується до хорошого уроку все життя. Самоосвіта є об’єктивною потребою, яка мотивується такими чинниками:

- щоденна робота з інформацією;

- творча атмосфера;

- конкуренція;

- зміни в суспільстві;

- громадська, суспільна думка.

Основними завданнями самоосвітньої діяльності педагога є:

Ä    вдосконалення теоретичних знань, професійної компетентності вчителя;

Ä    оволодіння новими формами, прийомами навчання й виховання;

Ä    вивчення та впровадження в практику перспективного педагогічного досвіду, новітніх досягнень педагогіки та психології , нових педагогічних технологій;

Ä    розвиток особистісних здібностей, професійних компетентностей.

В обговоренні даної теми взяли участь майстри виробничого навчання:

Мирось Л.М. та Самсонова І.І.

12-13 листопада проведена  педагогічна виставка - ярмарок методичних кейсів педагогічних працівників училища та проведені відкриті уроки викладачами Шукевич Н.М., Усенко А.В., Сипало Г.І. та майстром виробничого навчання Самсоновою І.І.

Цього ж дня проведено семінар «Особистісно – орієнтована система розвитку професійної компетентності педагогів як засіб підвищення якості освіти». Семінар відкрила Профатило Г.Г. з доповіддю «Професійна компетентність».

Виступаючими були  Усенко А.В., Кулик Е.М., Курінна І.К., Хуторянський О.С.

14.11 13. було проведено спільне засідання методичних комісій  "Від компетентного вчителя – до компетентного учня”.

Засідання відкрила методист з доповіддю «Професійна компетентність учителя як необхідна умова ефективності процесу навчання».

З доповідями виступили Пастушок Т.А. Пархоменко С.І.  ,Глущенко Н.М., Сипало Г.І., Маляр В.В.,Токар А.А.,Бовкун О.П.. Було зроблено висновки

 

Після засідання був випущений буклет «Формування життєвих компетенттностей учнів».

 

15.11.13 було підведено підсумки роботи методичного тижня та випущений методичний бюлетень «Удосконалення фахової компетентності педагогічних працівників ПТНЗ як головна умова підвищення якості знань учнів».

Також наші викладачі та майстри виробничого навчання взяли участь в обласних заходах , що проводилися протягом методичного тижня, зокрема: засідання круглого столу «Сучасний урок у професійно – технічній освіті», обласна секція старших майстрів «Роль старшого майстра в організації роботи майстрів виробничого навчання навчального закладу», засідання круглого столу бібліотекарів ПТНЗ області «Інновації в роботі бібліотек: наповнимо ідеї конкретним змістом», обласний семінар – навчання з основ проектування електронних підручників нового покоління «Інформаційне навчальне середовище ПТО», обласна секція викладачів іноземної мови за темою: « Сучасні технології навчання іноземних мов у ПТНЗ».


 


 
ЗВІТ Чутівського професійно-технічного училища №55 про проведення методичного тижня

Згідно плану методичної роботи з 24.11 по 28.11.2014року проводився методичний тиждень у рамках реалізації єдиної методичної проблеми НМЦ ПТО у Полтавській області «Удосконалення фахової майстерності» педагогічних працівників ПТНЗ області як головна умова підвищення якості знань учнів.» Училищна мета методичного тижня «Використання інноваційних технологій на уроці та в позаурочний час. Завдання, яке ставилося, підвищення професійного рівня педагогічних працівників. Попередньо було написано наказ на проведення тижня, розроблено положення щодо підготовки та проведення методичного тижня, а також складений план проведення. Тиждень розпочався з інструктивно - методичної наради, на якій методистом Профатило Г.Г. було розглянуто організація і проведення методичного тижня. Потім бібліотекар училища Шукевич Н.М. провела огляд науково-методичної літератури «Інноваційні технології як засіб вдосконалення навчально-виробничого процесу.» Викладач з фізики Профатило Г.Г. провела майстер клас «Форми і методи роботи на уроці фізики». Було наголошено на активізацію пізнавальної діяльності учнів, створення презентацій та проектів, застосування між предметних зв’язків для підвищення рівня знань учнів. Викладач світової літератури Глущенко Н.М. провела відкритий урок з використанням активних методів навчання на тему «Життєвий та творчий шлях Артюро Рембо». Аналіз віршів «Відчуття», «Пятий корабель». Наталія Миколаївна провела літературну зарядку, бесіду. Вивчення нового матеріалу проводилося за допомогою презентації. Потім учні виступали з доповідями. Викладач провів роботу з епіграфом до уроку. Також вдало проведена дослідницька робота в групах. Цікаво організована рольова гра-подорож «Репортаж з місця події». Також викладач Черниш Т.М. провела майстер-клас з застосування на уроках хімії мультимедіа. 25.11.2014р в методичному кабінеті проведено аукціон педагогічних ідей «Сучасний урок-наукову організацію, високу якість». Викладачі Пастушок Т.А., Профатило А.В. та майстер виробничого навчання Самсонова І.І. продемонстрували свої методичні кейси, де відображені застосування різних типів уроків та поділилися досвідом з організації сучасного уроку. Також в цей день проводився семінар «Технологія інтерактивного навчання». Викладачі Курінна І.К., Усенко А.В., Андрієвська Н.В. в своїх доповідях розкрили суть технологій та принципи такого навчання. Ірина Костянтинівна свій виступ побудувала на вислові сучасного філософа Конфуція «Те, що я чую, я забуваю. Те, що я бачу, пам’ятаю. Те, що я роблю, я розумію» Методист Профатило Г.Г. провела заняття психолого-педагогічного семінару «Сучасні педагогічні технології, комп'ютерізація у навчально – виховному процесі.» 26.11.14р викладачі та майстри виробничого навчання представили виставку методичних кейсів «Інноваційний урок». Найкращими напрацюваннями були уроки Пастушок Т.А., Глущенко Н.М., Самсонової І.І. Під час консультації «Використати на уроках програмних педагогічних засобів» викладачі Профатило А.В., Сипало Г.І., Андрієвська Н.В. та майстри виробничого навчання поділилися досвідом використання засобів. Під час проведення круглого столу «Розвиток розумових здібностей і логічного мислення з застосуванням інтерактивних методів навчання викладачі Глущенко Н.М. та Гезей Н.М. в своїх доповідях розповіли як вони на уроках світової літератури та української літератури та мови втілюють завдання розвитку здібностей. А викладачі Шукевич Н.М., Кулик Е.М., Андрієвська Н.В. обмінялися досвідом «Шляхи підвищення ефективності навчання». Вони розповіли про нестандартні уроки, їх різновиди та доцільність. Також викладачі Пастушок Т.А. та Усенко А.В. запросили на уроки та провели майстер-клас з застосуванням інтерактивних вправ з вивчення нового матеріалу. У четвер були проведені засідання методичних об'єднань на яких розглядалися питання підвищення професійного рівня педагогів. На засіданні м/о з професії «Муляр, штукатур» заслухали доповідь «Особистісне зростання – неодмінна умова досягнення професіоналізму», також розглядалася робота з обдарованими учнями. На засіданні методичного об'єднання загальноосвітніх дисциплін було проведено обговорення відкритих уроків та відбувся обмін досвідом використання мультимедіа на уроках. Також було проведено спільне засідання м/о викладачів і майстрів спецдисциплін та м/о майстрів з професії «Кухар, кондитер», на ньому поділилися досвідом роботи з організації конкурсів з професійної майстерності. Викладачі Профатило А.В. та Гезей Н.М. запросили на майстер-клас. На цих уроках присутні почерпали знання з питань роботи в групах та роботи з роздатковим матеріалом. 28.11.14р викладач Курінна І.К. провела відкритий урок «Многогранники навколо нас», на якому було представлено роботу з проектами. 

Пошук
Календар
«  Липень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Архів записів
Друзі сайту

Copyright MyCorp © 2020
Конструктор сайтів - uCoz